iconmenu
×
logo

پل معلق هیر

پل معلق هیر نخستین پل معلق قوسی شکل جهان است در25 کیلومتری شهراردبیل قرارداردکه توسط مهندسان داخلی طراحی وساخته شده است  هیجان این پل با هیجان ترن هوایی برابری می کند سمت پل نیز وسایل تفریحی درنظر گرفته شده است که شما میتوانید از ان نیز استفاده نمایید

یرای رفتن به انجا کافیست به سمت اردبیل پیشرفته ودر 22 کیلومتری  جنوب اردبیل وشهر هیر برسانید